Bokskogsbacke Skåne årsskiftet 2016 / 2017

Här kommer några bilder från 2 fototillfällen i en bokskogsbacke i Skåne. Båda fototillfällena var runt årsskiftet 2016 / 2017.

Bild 1.

 

Bild 2.

 

Bild 3.

 

Bild 4.

 

Bild 5.

 

Bild 6.

 

Bild 7.

 

Bild 8.

pixelstats trackingpixel

Bjävröd, Skåne

Nu vid årsskiftet 2016 / 2017 var det ingen snö i Skåne. Jag var förkyld och kunde inte träffa släkt och vänner, men tog chansen att åka till Bjävröd för att fotografera vid 2 tillfällen. Första tillfället var det mitt på dagen och det andra tillfället på eftermiddagen i samband med solens nedgång. Bilderna nedan är från båda tillfällena.

Bild 1.

Bild 2.

Bild 3.


Bild 4.

Bild 5.

Bild 6.

Bild 7.

Bild 8.

pixelstats trackingpixel

Galapagos – havsleguaner

Det förekommer fyra leguanarter på Galapagos, havsleguaner, landleguaner, Santa Fe landleguaner samt hybridleguan. Leguanerna är som de flesta djur och fåglar edemiska d.v.s. arterna finns endast på Galapagos.

Bilderna nedan visar havsleguaner. Havsleguanderna har olika färgteckning reroende på vilken ö de håller till på. Galapgos havsleguaner är de enda havslevande leguanerna i världen. Havsleguanerna mäter upp till 1,3 meter

Bild 1.

 

Bild 2.

 

Bild 3.

 

Bild 4.

 

Bild 5.

 

Bild 6.

 

Bild 7.

 

Bild 8.

 

Bild 9.

pixelstats trackingpixel

Galapagos 3 sularter

På Galapagos finns 3 sularter. De 3 arterna är nazcasula, blåfotadsula samt rödfotadsula. Alla tre arterna är endemiska för Galapagos d.v.s. arterna finns bara där. Dock finns blåfotadsula respektive rödfotadsula av liknande arter på andra platser.

Nazcasula och blåfotadsula lever på öppna platser och häckar även lite var som helst. Rödfotadsula finner man ofta sittande i en buske eller ett träd. De tre arterna söker föda på olika avstånd från öarna. På så sätt konkurrerar de inte om födan.

Bild 1 Blåfotadsula

Bild 2. Blåfotad sula

Bild 3. Nazcasula

Bild 4. Nazcasula

Bild 5. Rödfotadsula

Bild 6. Rödfotadsula

Bild 7. Nazcasula

Bild 8. Rödfotadsula

pixelstats trackingpixel

Galapagos – Jag hade en dröm

När jag på 1960-talet såg Sven Gilsäters filmer från Galapagos på TV fick jag en dröm,tänk om jag en gång kan komma dit och få uppleva djur och fåglar på nära håll som gjordes i filmerna. Jag trodde samtidigt inte riktigt på att drömmen skulle bli verklighet. I filmerna berättade Sven om de stora problem som fanns (jag skriver fanns av anledningenatt nationalparksledningen har kommit till rätta med problemen) med av människan införda djur som ställde till stora skada.

I november 2016 blev min dröm verklighet. Jag fick möjlighet att besöka Galapagosöarna under en vecka. Det blev mycket känslosamt och stort att få uppleva djur och natur på dessa öar. Att vandra runt bland fåglar och djur som är helt orädda, däremot ofta nyfikna på de varelser som besöker deras värld.

Till detta kommer att öarna har ett omväxlande landskap. Mer om detta i en kommande blogg.

Bild 1. Sjölejon

Bild 2. Flygande fregattfågel

bild 3. Landskapsvy

bild 4. Sandig sjölejonsunge

Bild 5. Landskapsvy från en utsiktspunkt

pixelstats trackingpixel