Foto- och kulturtur på södra Söderön.

Söderön, en halvö belägen i Östhammars kommun, N Roslagen. Söderön har varit en ö. Landhöjningen har gjort att ön har blivit halvö. Det var ett sund vid Björnäs i norr. Studerar man natur och kartor tillsammans, upptäcker man andra spår av landhöjning. Bland annat finns här långsmala ängar som historiskt har varit havsvikar.

Söderön är en levande byggd med höga kulturlandskaps- och skogsvärden. Det finns ett antal upprustade naturbeteshagar med rik biologisk mångfald av blommor och insekter. För vissa av hagarna har ägarna fått hjälp och bidrag från Upplandsstiftelsen för upprustning och skötsel. Detta har skett i projektet Roslagshagar. I anslutning till hagar och ängar finns det ofta gamla lador i olika skick. Några är knuttimrade och andra är byggda med brädor.

På ön finns det både gamla sjöbodar och båthus. Vid Tuskösundet (Tuskötäppet), sundet mellan Tuskö och Tvärnö, finns ett antal gamla båthus från mitten av 1700-talet. Vid Långalma finns det lika gamla sjöbodar. Bron över sundet kallas ibland i folkmun ”Skandalösa spången”, efter uttalande från en skådespelare (Stockholmsdirektören) i Lars Molins film ”Baddjävlar” från början av 1970-talet.

Marken är kalkrik och det präglar artrikedomen när det gäller växtligheten. Det finns bestånd av åtskilliga orkidéarter som t.ex. guckusko, Adam & Eva, jungfru Maria nycklar, nattviol, tvåblad, nästrot. Den sistnämnda saknar klorofyll. Även i övrigt är artrikedomen av örter och blommor rik.

Det finns skogsområden som är naturreservat och andra avsatta till skogsbiosfärsområden. Naturreservatet heter Holmskaten. Holmskaten är ett fint exempel på äldre kalkbarrskog vid landhöjningskust. Den kombinationen, av landhöjning och kalkrik morän, är unik för Norra Uppland. Inom reservatet finns bland annat ett antal sällsynta svamparter.

Mycket av skogen på ön är blandskog, oftast lite ogästvänlig för oss att vandra i. Många områden är kuperade. Inne i skogarna kan man finna små ängar som slåss en gång per år än idag. På ön har det historiskt funnits små gruvor. Läser man kartor ser man spår av dessa.

Bild 1 Hurra fototur!

 

Bild 2. På väg.

Bild 3. Väghyvel.

Bild 4. Höräfsa.

 

Bild 5. Utsikt från ”Skandalösa spången”.

 

Bild 6. Eken.

 

Bild 7. Grenen.

 

Bild 8. Gallrad skog.

 

Bild 9. Gammelskog.

 

Bild 10. Kärret.

 

Bild 11. Timmerknut.

 

Bild 12. Framme vid ladan.

 

Bild 13. Taket.

 

Bild 14. Enkupiga takpannor.

 

Bild 15. Renoveringsobjekt.

 

Bild 16. Gaveln.

 

Bild 17. Patina de lux.

 

Bild 18. Lada och stjärnhimmel.

 

Bild 19. Tall med stjärnhimmel.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.