Archive for maj 2017

Blandat i svart/vit.

Passar på att presentera lite blandade bilder i svart/vit. Gillar mer och mer monokroma bilder. Skall försöka förkovra mig i den ädla konsten att fotografera och bildbehandla dessa bilder.

Bild 1 Yttre Hebriderna, Skottland

 

Bild 2, tranor Hornborgarsjön

 

Bild 3, skog N Roslagen

 

Bild 4, Ängskär, N Roslagen

 

Bild 5, Ängskär N Roslagen

Landskapet på Påskön

Landskapet på Påskön är präglat av att ön är skapad av vulkaner. Ön är kupperad utan att det finns några direkt höga berg. Vegitationen består fräst av gräs och buskar. Träden som finns där är inplanterade på senare tid. De ursprungliga träden har aavverkats och försvunnit. Det lever inte speciellt många vilda djur och fåglar.

 Bild 1.

 

Bild 2.

 

Bild 3. Mindre grotta.

 

Bild 4.

 

Bild 5.

 

Bild 6. Större grotta vid kusten

 

Bild 7. Tak i den större grottan

 

Bild 8.

 

Bild 9.

 

Bild 1. Vulkankrater i regn.

Stenstatyerna på Påskön

Vid besöket på Påskön fick vi se och uppleva stenstatyerna och lära oss lite om dess historia. Påskön är känd för sina ca 1000 stenstatyer (moai). Statyer började skapas för mer än 1.000 år sedan och varje klan på ön byggde sina egna. Skapandet pågick in på 1700-talet. De första var relativt små och enkla. Efter hand som man blev mer kunniga blev de mer avancerade och större. De senaste gjorda statyerna hade hattar. Statyerna byggdes av sten från bergstoppen (vulkansida) Rano Raraku.

Hattarna gjordes av sten från ett annat berg. Hattarna har en rödaktig färg. De rullades till platsen där statyn skulle resas. Eftersom materialet var poröst fick man beräkna hur stor den skulle huggas ut, för att bli i rätt storlek när när den rullats till rätt plats.

De flesta statyerna står nära öns stränder och är vända innåt ön. De statyer som flyttades längs från platsen till uppställningsplatsen flyttades 18 km. Det finns lika teorier för hur statyerna flyttades, men hitentills är nog teorin som säger att de använde någon form av slädar den mest accepterade. Över huvud taget finns det många olika teorier om Påsköns historia. Vissa pekar åt helt skilda hålla.

Många statyer har fallit till marken. Detta tros har skett i samband med strider mellan stammarna (klanerna) på ön, men en sunami lär också ha slagit omkull en hel del statyer och i vissa fall spolat ut dem i havet.

Bild 1, Statyer som rasat från sin plattform

 

Bild 2. Staty som varit utlånad till Japan ett antal år, men nu är återlämnad.


 

Bild 3, statyer som är övergivna innan de placerats ut på sin plattform.

 

Bild 4.

 

Bild 5, staty som inte blivit färdig.

 

Bild 6, Utsikt från ”fabriken” till en av plattformarna.

 

Bild 7, en staty som den norske forskaren Thor Heyerdahl lett resningen av.


 

Bild 8, plattform med förhållandevis sentida statyer.

 

Bild 9, hattar som aldrig nått sin ”användare”.

Rapa Nui, Påskön

I slutet av oktober 2016 besökte jag Påskön under några dagar. Påskön är en ö som ligger ca 375 mil väster om Chiles kust. Ön tillhör Chile och har en befolkning på ca 5000 invånare. Merparten bor i huvudorten på ön, Hanga Roa, med ca 3300 invånare. Ön är till formen trekantig och är som längst ca 30 km.

Ön inrymmer 3 st vulkaner, en i varje hörn. På senare tid har har mycket få tecken på vulkanisk aktivitet registrerats.

Påskön har fått sitt namn att Jakob Roggeveen och hans besättning firade påskdagen den 5 april 1722 innan de klev i land.

I Hanga Roa hade många av trädgårdarna massor av blommor. Det finns även rätt många herrelösa hundar som springer runt i staden. Dessa har ”sammanträde” där de skäller varje kväll vid niotiden.

Bild 1, Huvudgatan i Hanga Roa


Bild 2.

 

Bild 3. Hotellet med trädgård.

 

Bild 4.


Bild 5.

 

Bild 6.

 

Bild 7, fiskare på väg iland efter morgonens fiske


 

Bild 8.

 

Bild 9. Uteplats på flygplatsen där vi satt och väntade på att få gå ombord på planet.

Jag och skogen

För mig är skogen som balsam på ett sår. Jag känner mig lugn och harmonisk när jag vistas i skogen. Jag kan tillbringa många timmar med att gå, stå och sitta i en vacker skog. Dessa bilder är från N Roslagen och är skapade ca 500 meter från vårt hus. Jag känner mig priviligerad.

Bild 1.

 

Bild 2.

 

Bild 3.

 

Bild 4.

 

Bild 5.

Bloggarkiv