Abisko 3

På tisdagen, under vår vistelse i Abisko, var vi på förmiddagen vid Silverfallet. Det duggregnade denna förmiddag. Vi började med att gå uppströms till Björkliden, för att sedan gå medströms på den östra sidan ned till Torneträsk. Jag var här för 2 år sedan och kunde konstatera att en del hade hänt. På ett ställe hade ett ras skett så att skyddsräcket hängde fritt i luften. Vattenmängden var också påtagligt större, vilket bland annat syntes nere vid utloppet till Torneträsk. Då bestod det av ett lite delta, nu var det en strid ström med vatten.

På kvällen tillbringade jag någon underbar timme söder om turiststationen intill älven.

 pixelstats trackingpixel

2 Responses to “Abisko 3”

Leave a Reply