Bokskogen

För mig är bokskogen skogarnas kung. Dessa fantastiska salar som bokskogen bildar gör att man har lätt att finna ett inre lugn när man vistas där. Det spännande med bokskogen är att den känns som spännande under alla fyra årstiderna. Bokskogen är kanske inte den mest artrika skogen, men stämningen och ljuset är magiskt.

Blomman på en av bilderna är ramslök. En växt som får skogen att dofta av lök. Ramslök används som beståndsdel i sallader och som krydda.

 




pixelstats trackingpixel

Leave a Reply